Piercing v jazyku

18. července 2006 v 11:02 | Pajoulinka |  PIercing
Anatomie jazyka:
Jazyk je svalový orgán, který je tvořen 2 skupinami svalů. Uprostřed jazyka probíhá vazivová vrstva, na kterou se upínají svaly ovládající hybnost jazyka a naopak z ní vychází skupina svalů, jež mění tvar jazyka. Na povrchu jazyka je patrný většinou žlábek, který probíhá jeho středem a mnohdy i drobný důlek, který je optimálním místem pro umístění šperku. Krevní cévy, tj.tepny a žíly jsou umístěny po jeho bocích, patrné jsou zejména mohutnější žilní pleteně po obou stranách. Na povrchu jazyka jsou umístěny četné chuťové pohárky, takže piercing nevyvolává poruchu chuti. Na spodní straně jazyka kromě modravě prosvítajících žil je typická uzdička, tj. vazivový pruh ve středu jazyka, z obou stran je patrný vývod podčelistní slinné žlázy. V hloubi taktéž probíhají nervy. Tedy při správně umístěném piercingu by nemělo docházet k narušení krevního či nervového zásobení.

Umístění:
Je nutno provádět piercing na základě posouzení rozměrů a délky jazyka jednak při jeho normálním uložení v dutině ústní a dále pak při vyplazení a natažení. Umístění skrze či za tzv. přirozený oblouk je optimální z hlediska jídla a mluvení. Pokud je šperk umístěn příliš vpředu, může spodní kulička narážet oproti dásni, výsledkem čehož může být její podráždění či až atrofie (ztenčení). V případě umístění příliš vzadu může piercing vyvolávat extrémní otok a dále dráždit uzdičku. Uzdička - vazivový proužek probíhající podélně na spodině jazyka - je u různých lidí v různém stupni vyjádřena. Nemusí být vyjádřena prakticky vůbec, naopak může být delší, mnohdy je i zcela krátká a jazyk je tím pádem omezeně pohyblivý a obtížně lze vypláznout. Nelze tedy provádět piercing jazyka vždy. Existuje zcela nezbytná zásada, že pokud je uzdička přítomna, piercing musí být proveden buď před ní, či vedle ní! Zabráníme tak jizvení, ke kterému dochází drážděním uzdičky šperkem. Co se týče vlastního provedení piercingu, jsou používané 2 varianty, tj. vpich směrem shora dolů a naopak. Jehla většinou kopíruje svalová vlákna, která tvoří snopce a projíždí podél nich.
Typy šperků:
Nejužívanější jsou rovné kovové barbelly z chirurgické oceli, titanu apod. Průměr bývá od l,6mm až do 2,4 mm (14-10 ga). Někteří pierceři používají spiše než l,6mm barbelly silnější z důvodu méně snadnějšího poškození, či roztažení piercingu při hraní si s barbellou apod. Nicméně v naší zemi je rozměr l,6mm nejužívanější. Co se týče délky barbelly, opět je nutno se řídit skutečnými rozměry jazyka, nejčastější je 2Omm, ovšem škála je širší-od l8mm až do 25mm. Jako počáteční šperk je vzhledem k poměrně výraznému otoku, jež následuje, třeba použít vždy barbellu delší, s dostatečnou reservou, která se udává v průměru O,6cm. Taktéž se zpočátku používají větší kuličky. Někdy jsou použity i labrety a tzv. jazykové retainery, hlavně u těch, kteří chtějí svůj piercing skrývat - plochá část jej činí méně viditelným. Nejsou vhodné plastové sloupky z důvodu snadného poškození a možnosti vdechnutí. Taktéž akrylátové kuličky jsou náchylnější k poškození např. při jídle apod. Na trhu jsou k dispozici i další možnosti, např. silikonové okrasy, jež se navlékají na kuličky, dále kuličky s vsazenými kaménky, s materiálem, jež reaguje fluorescencí, či svítí při UV záření (diskotéky). Místo kuliček lze použít i např. členitější ozdoby, kytičky, sluníčka. Jelikož se piercing jazyka snadno roztahuje, jsou k dispozici i mohutné barbelly. Piercing jazyka může být i vícenásobný, tj. 2 či více barbell za sebou. Méně častými variantami je umístění mimo střední čáru - tzv.off centre, v tomto případě musí být při použití barbelly velmi pečlivě umístěný, z důvodu vyvarování se přerušení větších krevních cév. Nebezpečí náhodného kousnutí do spodní části šperku je zde větší. Piercing jazyka za použití kroužku a lokalizovaný na hrotu či na okrajích může být u spousty lidí úspěšný, ovšem většinou kroužky brání v jídle a mluvení, kroužky mohou odírat dásně, respektive na ně narážet. Průměr kroužku musí být větší, aby umožnil vznik otoku a menší je vsazen až po zhojení.

Co se týče provádění piercingu, obvykle je jazyk uchopen do speciálních kleští, jež jsou uzavřeny tehdy, když nehrozí poškození důležitých struktur a poté se provádí běžným způsobem vpich kanylou, či kov. jehlou. Zde bych chtěl zdůraznit, že zákrok je rychlý a bolestivost nepříliš výrazná a proto není vhodné používat anestetika, která jednak patří opravdu pouze do rukou lékaře, jsou pouze na lékařský předpis a mohou způsobit určité komplikace, neboť tím, že dochází k prudkému vstřebání, mohou záhy vyvolat alergické reakce, jejichž zvládnutí bez patřičného vybavení by mohlo býti problémem. Dále ovlivňují mj. i polykací reflex, a jelikož vlivem podráždění dochází ke zvýšené tvorbě slin, mohlo by dojít k zaskakování. Taktéž použití dalších prostředků, jako např. zmrazovacích sprayů není vhodné, jelikož jsou většinou určeny pouze k aplikaci na kůži při poraněních a ne na sliznice!
Hojení, jeho průběh a možné komplikace:
Správně provedený piercing by měl být proveden co nejkolměji k podélné ose jazyka. Jelikož vlivem nahromadění řídkého pojiva v okolí svalové tkáně jazyka dochází k následnému výraznému otoku, je třeba použít šperk dostatečných rozměrů. Otok mnohdy může dosáhnout až dvojnásobku normálního rozměru jazyka. Otok bývá výraznější u rozměrnějších jazyků (u mužů), čím více je umístěn vzadu, tím masivnější je i otok, částečně je reakce individuální. Udává se, že nejvýraznější bývá otok mezi 2-5 dnem po aplikaci, poté dochází k jeho postupnému zmenšování. Během otoku je třeba dodržovat určité zásady, jež budou uvedeny následně. Jazyk se stává napjatým, někdy lesklým a vyhlazeným, mnohdy se objeví bělavý či i jinak zbarvený povlak na povrchu. Někdy lze spatřit tkáňový mok, vytékající z ústí piercingu,ale většinou je slinami zlikvidován a netvoří se krusty, tak jako v jiných lokalizacích. Celkově doba hojení, pokud nedojde ke vstupu infekce, trvá cca 10-14 dní, tedy tento typ piercingu patří k rychle a dobře se hojícím. Jazyk je v prvních dnech hůře pohyblivý, dochází k prosáknutí zejména podčelistních slinných žláz a nadprodukci slin, jež nutí k častějšímu polykání. Během cca 5 dní tento příznak ustupuje. Chuťové pohárky v obl. kořene jazyka jsou napjaté a někdy mohou způsobovat pocity bodavého charakteru resp. až pálení. K dobrému hojení piercingu jazyka dochází vlivem protilátek a "ochranných faktorů" obsažených ve slinách (lysozym aj.), jež brání rozvoji infekce, není vhodné tyto přirozené obranné faktory organismu potlačovat např. nadměrným užitím desinfekčních prostředků.
Po několika dnech se začíná otok zmenšovat a většinou mezi 7-10.dnem po piercingu se dostává jazyk do původních rozměrů a původní barbella může být nahrazena definitivní kratší. Po zavedení šperku může docházet k určitým problémům. Pokud dojde k porušení uzdičky či je tato příliš mohutná, může vlivem velké kuličky docházet k jejímu dráždění a jizvení. Stejně tak v případě piercingu, který je příliš šikmý, může docházet k dráždění dásně spodní kuličkou a postupnému ústupu tkáně při trvalém tlaku. Obtíže většinou mizí po umístění kratší barbelly, či nahrazení spodní kuličky za menší či dokonce disk s oblými okraji. Extrémně zahnutý či křivý piercing - resp. piercing šikmý, kdy horní kulička je umístěna mnohem více vzadu než spodní východ, vyvolává nadměrné pnutí ve východech a následné prodloužené hojení či jizvení.
Dále může docházet k poškození zubů - buď přímo kousnutím do šperku a uštípnutím zubu, či při častém hraní může vyvolávat poškození skloviny. Při správně provedeném piercingu však rizika nebývají. Příležitostně se může objevit kolem jednoho či obou vývodů nahromadění bělavé či zarůžovělé zduřelé jizevnaté tkáně v průběhu hojení. Připomíná jakoby hrbolaté výrůstky obdobné barvy jako okolní tkáň. Toto může být vyvoláno různými mechanismy,např.:

-tlakem způsobeným hraním s barbellou v době hojení
-tlakem vyvolaným příliš dlouhou barbellou (pokládá se uvnitř úst)
-tlakem vyvolaným nevhodným umístěním piercingu-příliš šikmý a ne kolmý
-tření (frikce) oproti uzdičce
-nahromaděním plaků (zubní kámen)
-chemickým drážděním-vliv alkoholu,nadměrného užívání desinf. prostředků,kouření apod.

Tyto problémy většinou mizí po výměně barbelly za kratší. V krajním případě je nutno odstranit tyto útvary chirurgicky (cca 2x jsem provedl, ale byl jsem svědkem situace, kdy k ústupu došlo spontánně).

Tedy souhrnem lze říci, že správně provedený piercing se rychle hojí a nepůsobí nositeli obtíže. S klasickou zánětlivou komplikací, tj. silným prosáknutím, zarudnutím, překrvením,bolestivostí jazyka, sekrecí hnisavého výtoku (hustý žlutavý či zelenavý) z obl. vývodů, provázenou zvýšenou teplotou apod., kdy by bylo event. nutno použít ATB (šperk vhodné ponechat v piercingu jako drén), či kdy by bylo nutno dokonce odstranit šperk, jsem se ve své praxi nesetkal. Asi 2x jsem byl svědkem alergie na nikl obsažený ve šperku, jedenkrát záhy po několika dnech, podruhé u klientky, jež měla proveden piercing před lety jinde, což se projevovalo opětovným otokem jazyka a tvorbou zarudlých mapovitých ploch na povrchu. Záhy však příznaky ustoupily po výměně barbelly za jiný materiál.

Péče o piercing, co dělat a nedělat pro jeho zdárné zhojení:
Při péči o čerstvý piercing je vhodné dodržovat následující zásady:

- co se týče jídla - v počátečních dnech požívat pouze tekutou či kašovitou stravu, nedráždivého charakteru, tj.bez koření, pokrmy by měly být chladné, není vhodné požívat teplé či horké nápoje, nepít kávu, vystříhat se požívání alkoholu - zejména koncentrovaného. Vhodné je jíst jogurty, kaše, apod. Pokrmy, jež by mohly poranit jazyk (hranolky, chipsy) nejsou vhodné.

-po každém jídle je nutno vypláchnout si ústa čistou vychlazenou vodou, v prvních dnech lépe převařenou. Používání desinfekčních prostředků vzhledem k ochranné funkci mikroflory dutiny ústní a protilátek obsažených ve slinách není nutné, pokud se použije ústní voda, neměla by obsahovat alkohol a ředit by se měla max. na 1/4 koncentrace.

-velmi důležitou věcí pro zdárné hojení a zábranu otoku je posrkávání studené vody uchovávané v ledničce, či rozpouštění drobných kousků ledu opakovaně během dne v ústech, taktéž po ránu, kdy dochází ke zvýraznění otoku v důsledku horizontální polohy během spánku - tento postup je velmi efektní a důležitý.

-pokud pojídáte tužší sousta, je vhodné opatrně kousat, sousto posouvat vidličkou až ke stoličkám a šetřit tak pohyb jazyka, stejně jako omezit nadměrné mluvení, zpívání apod.

-je vhodné si normálně čistit zuby, taktéž v případě tvorby nánosu neboli plaku na barbele, rozumné je použití nového jemného kartáčku a očištění šperku.

-během hojení není vhodné odstraňovat barbellu z piercingu, kanálek se velice rychle zatáhne. I během vyhojení pieringu u některých osob dochází velice rychle, někdy i během 1 dne k zatažení piercingového kanálku.

-je vhodné každý den zkontrolovat dotažení závitů, aby nedošlo k vyšroubování a následnému polknutí či vdechnutí šperku.

-není vhodné po dobu piercingu si se šperkem hrát, kousat do něj apod., neboť to může vyústit k extrémní tvorbě jizevnaté tkáně.

-během fáze hojení není vhodné provozovat orogenitální sex a není vhodné líbání, nedávat nic špinavého do úst (nehty, tužky).

I po definitivním zhojení piercingu je vhodná pravidelná a trvale zvýšená hygiena a péče - pravidelně šperk čistit, přičemž je vhodné jej vyjmout z piercingu, odstranit plaky - zubní kámen, (možno vyvařit v octovém roztoku), možno měnit typy šperků (dnes jsou k dispozici různé typy - např. polokulovité plastové růžové koncovky, jež mohou umožnit piercing dobře skrýt v případě potřeby).

Rekapitulace:
Piercing jazyka patří nejoblíbenějším, častým, s rychlým provedením, mírnou citlivostí při aplikaci, dobrým hojením. Specifickou odlišností je vznik otoku, který v prvních dnech narůstá a tudíž vyžaduje použití rozměrnějšího šperku při prvotní aplikaci a následnou výměnu za definitivní po zhojení
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 pinda pinda | 9. listopadu 2006 v 8:54 | Reagovat

je to dobry me se to moc libi a le zase ty zasrany rodeice a boli ten vpich

2 lady_emo lady_emo | 9. listopadu 2006 v 11:15 | Reagovat

ne ne ten vpich vubec nebololi ja to vunec necejtila ja jenom cejtila takovej divnej tlak jak ti do toho jazika rvou tu jehlu jinak potom to zacnew poradně bolet

3 Krista005 Krista005 | E-mail | 10. listopadu 2006 v 22:47 | Reagovat

Já se strašně bojím do jazyka chcu to moc.... Nemáte někdo piercing v pupíku a i v jazyku at vím, co bolí víc??? Pls mocinky se bojím:( Napište mi kdyžtak na maila kují mocinky:-*

4 tynka tynka | 12. listopadu 2006 v 17:56 | Reagovat

no ja ho mam 2 roky a je to pohoda az na poskozeni blomb a skloviny ale v pich ani tak neboli pac to umrtvy ale to co prijde po dvou hodinach je strasny boli to najist se nemuzes a ani mluvit ale zalezi u koho ale ucite to nejakou dobu boli

5 krvava marry krvava marry | 2. prosince 2006 v 19:53 | Reagovat

Nikdo nechote si delat piercing do jazyka mam ho upe nateklej leje mi z toho hnis jak svine jazyk mam celej obalenej zelem a boli to jak svine lije mi z toho krev jak svin !!!!!!!!! marry

6 a-n-d-r-e-j-k-a a-n-d-r-e-j-k-a | 8. prosince 2006 v 15:32 | Reagovat

Hm..ja mam piercing v jazyku a v pupku v jazyku nebolelo jak ti to pischli ale to potom!!!A u puku bolel docela ten pich ale potom to nebolelo

7 lucie lucie | E-mail | 23. prosince 2006 v 13:12 | Reagovat

Ahoj lidi tak vcera jsem si sla pichnout jazyk a rikam vam ze to vubec neboli ale bylo to nervy jak neco. :-) Ted to mam natekly a trosku to jen boli jsem zatim jen na kasickach a podobne ale to pekny doporucuji vsem luca

8 x x | 3. února 2007 v 23:59 | Reagovat

dyť je to píčovina...stejně to neni ani vidět...leda že by člověk furt chodil s vyplazeným jazykem...

9 tereska:) tereska:) | E-mail | 23. února 2007 v 14:44 | Reagovat

zdravim,ako do ce piercing do jazyka,tag se vůbec nemusi bat...ja ho mam, nez mi ho udeali byla sem vyklepana,ale pak nádhera:))přemejslete:kdyby to bolelo,tag by to nemela každá třetí holka:)

10 Anny Anny | E-mail | Web | 1. března 2007 v 16:30 | Reagovat

Taq konečně mám:)) A jakoo super:))Mě osobně to vůbec nebolelo..Nwm..Kámošku děsně ale já to skoor  necejtila:)) A fáákt jsem moc ráda že jsem do toho šla:))

11 Leni Leni | E-mail | 28. března 2007 v 10:21 | Reagovat

ja bejt vama tak si ho vyndam ja ho mela skoro 4 roky a mam pekne zniceny zuby je to svinstvo az budete starsi tak si to uvedomite a navic to ma ted kazdej druhej clovek uz je to ohrany

12 Ajush Ajush | 29. června 2007 v 13:49 | Reagovat

mě se ten piec v jazyku byli jenom na klukách!!je to děsně sexy...já bych si ho nikdy nedala

13 Iwettka Iwettka | 5. července 2007 v 15:08 | Reagovat

a co takhle zkusit plastový piwercy ty zuby neničej mno a nebo akrilát co?? to je jen taková rada

14 reni reni | E-mail | 31. srpna 2007 v 0:24 | Reagovat

mna pierc do jazyka nebolel vôbec len bol neprijemny ten opuchnuty jazyk

15 Weunka Weunka | 5. září 2007 v 14:15 | Reagovat

dneska je to tejden co mám pirc z jazyku....dwa dny sem skoro nic nepapala a první den ani moc nepila.....vpich vážně moc nebolí ae mě bolelo když mi tam doktor ten pirc daval....po třech dnech už sem celekm jedla..sice po malejch kouskách ae šlo to:)...ted už mám jazyk upě v pohodě:)sem mocik rada že ho mám:)vážně ta bolest za to stojí:))

16 Werunka Werunka | 7. listopadu 2007 v 19:09 | Reagovat

Ahoj lidičky.Já mám v jazyku piercingy rovnou dva a  musím dodat,že je to fakt sjupr!!!!

17 °°_MoniQ_°° °°_MoniQ_°° | Web | 8. prosince 2008 v 14:28 | Reagovat

Piercing v jazyku se mi už docela líbí. =)

18 barushka barushka | 7. ledna 2009 v 22:04 | Reagovat

já máám taky piercing v jazyku a je super

19 kisty kisty | Web | 5. února 2009 v 22:44 | Reagovat

Jééé lidi..tadyk je to tak krasne vysvetleny...ja se na to chystam na zacatku leta,ale jsem z toho docela vyklepana :)....zatim mam jen dalsi dirky v uchu  a jeste zadnej pierc...tak doufam ze to

bude dobry.pp

20 PieRcINg =o*** PieRcINg =o*** | 18. dubna 2009 v 20:37 | Reagovat

no thaaakze ja buudu mit piercing 4.6 =) tesim se upe mooc_C asi 100kamosek :D..ma piercing v jazyku..a vubec je to nebolelo =) ...mam hodne znamych..co us ho maj..a je to upe v poho..takze dete do toho ;)..doporucujuuu ja OSOBNEE =o*

21 minnika** minnika** | 9. května 2009 v 18:06 | Reagovat

ja chci pirs do jazyku uz asi rok strašně se mi to líbí jenze mam takovou máti že mi na to řekla at na to okamžitě zapomenu nebo že poletim z baraku avyrve mi to jenomže to je tááák krasny.......

22 Nikusa Nikusa | E-mail | 15. června 2012 v 17:40 | Reagovat

vpich vubec neboli jen ten otok asi tri dny je neprijemny ale da se to prezit :)jen nevim jak mam nechat zarus natrhnuti jazyk...pri pichnuti se nahore u piercu kousek jakoby roztrhl a je to neprijemny nevite co s tim? :)

23 Mája Mája | 11. srpna 2012 v 13:34 | Reagovat

[22]: Ahoj! :) mám teď přesně to stejný !:)mě se zase dome kousek roztrhl a teď v tom mám malinko hnis a nevím co s tím :/ snad to přejde:) je to doufám ,,normální" :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama